Limited liability company (LLC)

Een limited liability company (LLC) is een hybride bedrijfsstructuur zonder rechtspersoonlijkheid die het belastingmodel van personenvennootschappen en eenmanszaken combineert met de bescherming van individuele activa die de C-vennootschap biedt.

De eigenaars van een LLC staan bekend als leden. Afhankelijk van de wetgeving van de staat waar de LCC is gevestigd, kan een individueel lid een enkele persoon, een maatschap, een vennootschap of een andere LCC zijn.

In tegenstelling tot een vennootschap, wordt de LCC niet als een afzonderlijke entiteit beschouwd. Alle winsten en verliezen worden doorberekend aan de leden, die deze aangeven op hun individuele belastingaangifte. Voor het overige zijn de individuele leden niet meer financieel aansprakelijk dan een vastgesteld vast bedrag, dat gewoonlijk gelijk is aan hun investering in de organisatie. De LCC wordt afzonderlijk geregistreerd als eenmanszaak, maatschap of vennootschap, afhankelijk van de bedrijfsstructuur.

Eenmaal geregistreerd, moet een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de letters LCC aan haar bedrijfsnaam toevoegen. In sommige andere landen staat de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bekend als een besloten vennootschap.