Likert-schaal

De Likert-schaal is een veelgebruikt enquête-instrument dat vraagt om een beoordeling van een variabele uit een reeks mogelijke antwoorden. 

Een Likeart-schaal is bipolair, wat betekent dat hij opties biedt die variëren tussen twee mogelijke extreme posities. Om bijvoorbeeld de acceptatie van een softwareprogramma door de eindgebruiker te beoordelen, zoals in de onderstaande figuur, kan een Likeart-schaal een reeks stellingen bevatten en vijf antwoorden, variërend van "ik ben het er helemaal mee eens" tot "ik ben het er helemaal niet mee eens." 

Likeart-schaal voor het beoordelen van de acceptatie van software door de eindgebruiker: