Lifestyle business

Een lifestyle business is een business die gericht is op het ondersteunen van het inkomen en de persoonlijke behoeften van de eigenaar in plaats van het maximaliseren van de omzet. 

Het doel van een lifestyle-business is het creëren van een duurzame en prettige balans tussen werk en privé. Het bedrijf moet lucratief genoeg zijn om de levensstijl die de eigenaar wenst mogelijk te maken zonder een persoonlijk leven te moeten opofferen. Het type bedrijf kan ook worden gekozen op basis van persoonlijke interesse, zodat de tijd die aan het werk wordt besteed plezierig is.

Het concept van de lifestyle business wordt soms afgezet tegen dat van de startup, die bedoeld is om snel te groeien en aanzienlijke winst te maken. Op grond daarvan kan een startup risicokapitaal aantrekken. Omdat het niet de bedoeling is om significante groei of inkomsten te genereren, moeten eigenaren van lifestylebedrijven meestal zelf voor alle financiering zorgen.

Lifestylebedrijven worden vaak beschouwd als een alternatief voor pensionering.