Legacy platform (legacy besturingssysteem)

Een legacy platform, ook wel legacy besturingssysteem genoemd, is een besturingssysteem (OS) dat niet meer wijdverbreid in gebruik is, of dat is vervangen door een bijgewerkte versie van eerdere technologie. Veel bedrijven die computers gebruiken, hebben legacy-platforms, evenals legacy-toepassingen, die in kritieke bedrijfsbehoeften voorzien. Met de release van Windows XP, bijvoorbeeld, werd Windows 9x een legacy platform. Eerder had Windows 9x van Windows 3.x een legacy gemaakt. Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich voorgedaan, en zal zich ongetwijfeld voortzetten, met het Mac OS, Linux en andere platforms.

Het kan moeilijk of onmogelijk zijn om nieuwe toepassingen op legacy-platforms te draaien. In sommige gevallen werkt een nieuwe versie van een programma met een ouder OS, maar dit is geen vanzelfsprekendheid. Het is niet ongewoon dat een nieuwe versie van een "oud betrouwbaar" programma gedeeltelijk, marginaal of helemaal niet werkt op een computer met een verouderd besturingssysteem. De computer kan zelfs crashen wanneer de nieuwe versie van het programma wordt opgestart. De kans op dergelijke problemen wordt in het algemeen groter naarmate het leeftijdsverschil tussen de applicatie en het besturingssysteem groter is.

In het verleden zijn applicaties geschreven voor specifieke besturingssystemen van fabrikanten. Momenteel migreren veel bedrijven hun applicaties naar nieuwe programmeertalen en besturingssystemen die open of standaard programmeerinterfaces volgen. De bedoeling is om het in de toekomst gemakkelijker te maken programma's bij te werken zonder ze helemaal te hoeven herschrijven, en om uiteindelijk elke onderneming in staat te stellen haar toepassingen op elk besturingssysteem te gebruiken.