Leerbaarheid

Leerbaarheid is een kwaliteit van producten en interfaces die gebruikers in staat stelt er snel vertrouwd mee te raken en goed gebruik te kunnen maken van alle functies en mogelijkheden. Leerbaarheid is een onderdeel van usability en wordt vaak gehoord in de context van user interface of user experience (UX) design, evenals usability en gebruikersacceptatietests.

Van een zeer leerbare interface of product wordt soms gezegd dat het intuïtief is omdat de gebruiker onmiddellijk kan begrijpen hoe hij met het systeem moet omgaan. Leerbaarheid bij eerste gebruik verwijst naar het gemak waarmee een gebruiker een nieuw systeem kan leren zonder documentatie te raadplegen, zoals handleidingen, gebruikersgidsen of FAQ (frequently- asked questions)-lijsten. Een element van eerste leerbaarheid is discoverability, wat de mate van gemak is waarmee de gebruiker alle elementen en functies van een nieuw systeem kan vinden als hij het voor het eerst tegenkomt.

Betrekkelijk eenvoudige systemen met een goede leerbaarheid hebben een korte of steile leercurve, wat betekent dat het meeste leren in verband met het systeem zeer snel gaat, waarna de leersnelheid afvlakt of een plateau bereikt. Complexere systemen hebben doorgaans een langere (ondiepere) leercurve. (Opmerking: binnen elk systeem waarin normen voor metingen worden toegepast, verwijst een steile leercurve naar iets dat gemakkelijk te leren is. In een grafiek bijvoorbeeld,  geeft de steilheid aan dat de mate van leren snel toeneemt. In tegenstelling tot de eigenlijke definitie van de term, gebruiken de meeste mensen de term steile leercurve om aan te geven dat iets moeilijk is, zoals een steile heuvel moeilijk te beklimmen is.

Zie Tovi Grossmans tutorial over het verbeteren van de leerbaarheid van softwareapplicaties: