Kunt u mij horen? (telefonische voice signature scam)

Can you hear me is een telefonische scam waarbij een dader een audio-opname maakt van het slachtoffer dat het woord "ja" zegt door een vraag te stellen die hoogstwaarschijnlijk bevestigend zal worden beantwoord. Het bevestigende antwoord wordt vervolgens aan een ander audiobestand toegevoegd en als stemhandtekening gebruikt om zonder medeweten van het slachtoffer rekeningen te autoriseren.

Een stemhandtekening, ook wel een telefonische handtekening genoemd, is een soort elektronische handtekening die in sommige situaties legaal de plaats kan innemen van een handtekening in inkt. Bij een zwendel waarbij men mij kan horen, kan het valselijk bevestigde antwoord bijvoorbeeld worden gebruikt om toestemming te geven voor extra telefoonkosten voor maandelijkse horoscopen die nooit worden geleverd. De dader rekent erop dat het slachtoffer zijn rekeningen op tijd betaalt en een extra toeslag van 9,99 dollar of een ander relatief klein bedrag niet opmerkt. Met genoeg slachtoffers kan de dader in relatief korte tijd een aanzienlijk bedrag verdienen.

Om te voorkomen dat je het slachtoffer wordt van een can you hear me of andere voice signature scam, geeft de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) klanten van mobiele en vaste telefonie het volgende advies:

  •     Hang onmiddellijk op als een oproep begint met "Can you hear me?"Kunt u mij horen?"
  •     Wees achterdochtig voor robocalls.
  •     Wanneer u met een onbekende beller spreekt, wees dan alert op elke vraag die het antwoord "ja" uitlokt."
  •     Controleer regelmatig bank-, creditcard- en mobiele telefoonrekeningafschriften op ongeoorloofde kosten.
  •    Negeer inkomende telefoontjes van onbekende nummers.
  •     Do not return missed calls from unfamiliar numbers.
  •     Report suspicious calls to the Better Business Bureau and/or FTC hotlines.
  •     Consider joining the Do Not Call Registry.