Kubieke meter (meter cubed)

De kubieke meter is de eenheid van volume in het Internationaal Stelsel van Eenheden. Het symbool voor kubieke meters is m3. Minder formeel wordt kubieke meter soms afgekort tot cu m.

Bij het berekenen van volume is het belangrijk te beseffen dat volume evenredig is met de kubus van de lineaire dimensie. Dus, als alle lineaire afmetingen worden verdubbeld, wordt het volume acht keer (23) zo groot; als alle lineaire afmetingen worden teruggebracht tot 1/3, wordt het volume 1/27 (1/33) zo groot. Een volume van 1 m3 is gelijk aan 1.000.000 centimeter in blokjes (106 cm3) of 1.000.000.000 millimeter in blokjes (109 mm3). In omgekeerde zin is 1 m3 gelijk aan 0,000000001 kilometer in blokjes (10-9 km3).

Bij de omrekening tussen kubieke meters en niet-SI volume-eenheden zoals kubieke inches (cu in) of kubieke mijlen (cu mi) moet de lineaire omrekeningsfactor van de eenheid in blokjes worden uitgedrukt. Bijvoorbeeld, een meter is ongeveer 39,37 inch (39,37 in); dus 1 m3 = 39,373 = 6,102 x 104 cu in (ongeveer). Een ander voorbeeld: 1 meter is ongeveer 0,0006215 mijl (6,215 x 10-4 mi); daarom is 1 m3 = (6,215 x 10-4)3 = 2,401 x 10-10 cu mi (ongeveer).

Zie ook meter, vierkante meter, en Internationaal Stelsel van Eenheden (SI).