Kracht

Kracht is een actie die een vrij voorwerp met een niet-nul, eindige massa doet versnellen, ten opzichte van een niet-versnellend referentiekader. Voorbeelden van kracht zijn de stuwkracht van een raketmotor, de impuls die een auto sneller doet rijden als je het gaspedaal intrapt, en de aantrekkingskracht van de zwaartekracht op je lichaam. Kracht is het effect dat het verschijnsel gewicht veroorzaakt voor voorwerpen met een niet-nul, eindige massa.

De standaardeenheid van kracht is de newton. Eén newton komt overeen met één kilogrammeter per seconde in het kwadraat (kg - m/s 2 of kg - m - s -2). Als alternatief wordt soms de dyne gebruikt om kracht uit te drukken; één dyne is gelijk aan één gram-centimeter per seconde in het kwadraat (g - cm/s 2 of g - cm - s -2). Om om te rekenen van newton naar dynes, vermenigvuldigt men met 100.000 (10 5). Omgekeerd vermenigvuldigt men met 0,00001 (10 -5).

Kracht wordt in mechanische termen gedefinieerd, maar kan het gevolg zijn van de werking van elektrische velden, magnetische velden, thermische verhitting, deeltjesbeschieting en verschillende andere verschijnselen. In alle gevallen heeft kracht de eigenschap deeltjes of voorwerpen een versnelling te geven. Als een voorwerp verankerd is zodat het niet kan bewegen, levert een kracht ertegen druk op.

Zie ook impuls, massa, newton, druk, gewicht, SI (Internationaal Stelsel van Eenheden), en Tabel van Fysische Eenheden.

Zie een video over de vier fundamentele krachten van de natuurkunde: