Kosten-batenanalyse (KBA)

Kosten-batenanalyse (KBA) is een analytisch hulpmiddel voor het beoordelen van de voor- en nadelen van het doorgaan met een zakelijk voorstel. 

Een formele KBA telt alle geplande projectkosten op, kwantificeert elk van de tastbare voordelen en berekent de belangrijkste financiële prestatiecijfers zoals rendement op investering (ROI), netto contante waarde (NPV), intern rendement (IRR) en terugverdientijd. De kosten die met het ondernemen van actie gepaard gaan, worden vervolgens afgetrokken van de baten die zouden worden verkregen. Als algemene regel geldt dat de kosten minder dan 50 procent van de baten moeten bedragen en dat de terugverdientijd niet meer dan 12 maanden mag bedragen.

Een KBA wordt beschouwd als een subjectief (in tegenstelling tot objectief) beoordelingsinstrument, omdat kosten- en batenberekeningen kunnen worden beïnvloed door de keuze van ondersteunende gegevens en ramingsmethodologieën. Soms is het meest waardevolle gebruik ervan bij het beoordelen van de waarde van een zakelijk voorstel, dat het dient als een middel voor discussie. 

Kosten-batenanalyse wordt soms baten-kostenanalyse (BCA) genoemd.