Koolstofnegatief

Koolstofnegativiteit is de vermindering van de koolstofvoetafdruk van een entiteit tot minder dan neutraal, zodat de entiteit in kwestie een netto-effect heeft van het verwijderen van koolstofdioxide uit de atmosfeer in plaats van het toe te voegen.

Dit bereiken vereist een agressievere aanpak dan koolstofneutraliteit, die slechts het effect tenietdoet dat een entiteit op het milieu heeft. Een koolstofneutrale status kan op een aantal manieren worden bereikt, onder meer door meer koolstof vast te leggen en koolstofcompensatie te verkrijgen van derden, maar ook door activiteiten te ondernemen die de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer rechtstreeks verminderen. Dergelijke activiteiten omvatten het planten van bomen, het opwekken van groene energie en het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Deze laatste activiteiten behoren tot de activiteiten die van nature koolstofnegatief zijn; andere, zoals die van veel industrieën, vereisen aanzienlijke inspanningen om hun koolstofvoetafdruk tot negatieve waarden terug te brengen.