Klinische data analist

Een klinische data analist is een professional in de gezondheidszorg informatie die de geldigheid van wetenschappelijke experimenten en verzamelde data van onderzoek controleert. Het doel van deze data analytics is om te verifiëren dat processen en protocollen worden gevolgd, het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Klinische data analisten dienen als het menselijke element in klinische business intelligence.

Clinische data analisten interface tussen onderzoeksteams, zorg personeel en management. Analisten rapporteren ook de resultaten van klinische business intelligence aan het management, stakeholders en andere belanghebbende partijen.

De rol van een klinische data analist kan bestaan uit:

  • Valideren van resultaten en conclusies van experimenten en gegevens uit onderzoek voor gebruik in klinische business intelligence systemen.
  • Trainen van personeel over het gebruik van softwareprogramma's.
  • Overzien van gegevensbeheeractiviteiten, zowel extern als intern.
  • Invoeren van studiespecifieke procedures om te zorgen voor naleving van bestaande voorschriften en procedures.
  • Ontwerpen, implementeren en testen van gegevensverzamelingssystemen.

Omwille van de medische aard van het werk, wordt over het algemeen aanbevolen dat klinische gegevensanalisten twee jaar medische ervaring hebben, bij voorkeur werkend met gegevens. Een bachelordiploma in de gezondheidszorg, informatica, biologie, chemie of een andere aan de gezondheidszorg gerelateerde studierichting is alles wat nodig is voor functies op instapniveau. Werkgevers geven echter meestal de voorkeur aan een masterdiploma en kunnen sollicitanten met minder ervaring betere aanbiedingen doen. In de Verenigde Staten en Canada kunnen kandidaten ook profiteren van vrijwillige certificering door de Canadese of Amerikaanse Health Information Management Associations, waaruit verder blijkt dat zij over geverifieerde vaardigheden, kennis en inzet beschikken.