Kennisbank

In het algemeen is een kennisbank een gecentraliseerde opslagplaats voor informatie: een openbare bibliotheek, een database met verwante informatie over een bepaald onderwerp, en whatis.com kunnen alle als voorbeelden van kennisbanken worden beschouwd. In verband met informatietechnologie (IT) is een kennisbank een machineleesbare bron voor de verspreiding van informatie, meestal online of met de mogelijkheid om online te worden gezet. Een kennisbank is een integrerend onderdeel van kennisbeheersystemen en wordt gebruikt om het verzamelen, ordenen en terugvinden van informatie voor een organisatie of voor het grote publiek te optimaliseren.