Kelvin (K)

De kelvin (afkorting K), minder gebruikelijk graad Kelvin (symbool, o K) genoemd, is de Standaard Internationale ( SI ) eenheid van thermodynamische temperatuur. Een kelvin is formeel gedefinieerd als 1/273,16 (3,6609 x 10 -3 ) van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van zuiver water (H 2 O).

De kelvin schaal verschilt van de meer bekende Celsius of centigrade ( o C) temperatuurschaal; er is niet zoiets als een onder-nul Kelvin cijfer. Een temperatuur van 0 K staat voor het absolute nulpunt, de afwezigheid van alle warmte. De grootte van de kelvin "graad" is echter dezelfde als de grootte van de Celsius "graad". Een verandering van plus of min 1 o C is hetzelfde als een verandering van plus of min 1 K.

Bij de standaard zeespiegeldruk op aarde bevriest water bij 0 o C of +273,15 K, en kookt het bij +100 o C of +373,15 K. Een temperatuur van 0 K komt dus overeen met -273,15 o C. Een temperatuur van 273,15 K komt overeen met 0 o C. Om een kelvin temperatuurcijfer om te rekenen naar Celsius, trek je 273,15 af. To convert a Celsius temperature figure to kelvin, add 273.15.

Also see Standard International ( SI ) System of Units.