Kathode

Een kathode is de metalen elektrode waarlangs de stroom in een gepolariseerd elektrisch apparaat naar buiten stroomt.

Omgekeerd is een anode de elektrode in een gepolariseerd elektrisch apparaat waarlangs de stroom van buitenaf naar binnen stroomt. Kathoden ontlenen hun naam aan kationen (positief geladen ionen) en anoden aan anionen (negatief geladen ionen).

In een apparaat dat elektriciteit gebruikt, is de kathode de negatief geladen elektrode. Dergelijke apparaten zijn onder meer dioden, vacuĆ¼mbuizen, kathodestraalbuizen, oscilloscopen, elektrolytische cellen bij de productie van waterstof en secundaire batterijcellen in oplaadbare batterijen.

In een apparaat dat stroom produceert, is de kathode echter de positieve pool, omdat de elektronenstroom wordt omgekeerd. Dergelijke apparaten zijn onder meer galvanische cellen en primaire cel niet-oplaadbare batterijen, evenals secundaire batterijcellen (oplaadbare) wanneer de energie in de batterij wordt verbruikt.

In veel toepassingen, aangezien de kathode elektronen krijgt om stroom te produceren, krijgt het geleidelijk massa van de kationen die het aantrekt.