IT-inkoopcontract

Een IT-inkoopcontract is een document waarin de juridisch bindende overeenkomst tussen een leverancier van IT-producten en -diensten en de inkoper in detail wordt beschreven.

IT-inkoopcontracten vereisen zorgvuldig toezicht en meer interactie tussen de contracterende partijen en een eventueel betrokken derde partij, zoals een advocaat, die het contract evalueert. Door de complexe aard van informatietechnologie is het onwaarschijnlijk dat de derde partij inzicht heeft in de speciale vereisten van IT-systemen, zodat de inkoper ervoor moet zorgen dat alle relevante vereisten volledig zijn uitgewerkt.

Volgende zijn gemeenschappelijke elementen van een IT-aanbestedingscontract:

Een werkomschrijving (SOW):De SOW specificeert de vereisten van een project- of dienstencontract en gaat in op de wijze waarop succes zal worden beoordeeld.

Item-specificaties: Deze omvatten details voor het ontwerp, de functie en de prestaties van alle items in het contract.

Test- en inspectieschema: In dit schema worden de data vermeld waarop de goederen of diensten vóór de levering ter beoordeling aan de koper ter beschikking worden gesteld.

Leveringsschema:In dit schema zijn de contractuele leveringsdata vastgelegd, evenals de boetes bij niet tijdige levering.

Waarborgen: This area details warranties provided and stipulates areas and conditions under which no warranty is offered.

Governing laws: Identifies the jurisdiction whose laws will apply for contract enforcement.

Termination: The terms under which either party may terminate the agreement.

Arbitration: Details if and how arbitration may be used to help resolve any disputes.

Charge-back policy: Specifies any buyer expenses that may be charged back to the vendor.

Payment schedule: Stipulates dates and terms for payment.