IT financieel management

IT financieel management (ITFM) is het toezicht op de uitgaven die nodig zijn om IT producten en diensten te leveren. De discipline is gebaseerd op traditionele financiële en boekhoudkundige best practices van ondernemingen, zoals het verplicht stellen van documentatie van uitgaven en het eisen van regelmatige audits en rapporten. IT financieel management methoden en praktijken zijn echter aangepast aan de specifieke eisen van het beheer van IT-middelen en resources.

Financieel Management voor IT-services is een element van het service delivery proces gebied in de ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ITSM (informatie technologie service management) kader. Het ITIL-raamwerk is ontworpen om de selectie, planning, levering en ondersteuning van IT-diensten aan een bedrijf te standaardiseren.

Het financiële managementonderdeel van het service delivery raamwerk biedt best practices voor kosteneffectief toezicht op IT-activa en -middelen.

Het belangrijkste doel van IT financieel management is de organisatie te voorzien van een nauwkeurig en volledig overzicht van de uitgaven voor alle IT-middelen. Uitgavenanalyse voor dit proces omvat het verzamelen, categoriseren en evalueren van uitgavengerelateerde gegevens. Het einddoel is optimalisatie van de IT-uitgaven en verhoging van de winstgevendheid.

Financieel beheer is een essentieel onderdeel van IT-inkoop, de reeks activiteiten en procedures die nodig zijn om IT-producten en -diensten te verwerven.