IT asset lifecycle

De IT asset lifecycle is de opeenvolging van fasen die een IT asset van een organisatie doorloopt gedurende de tijd dat deze in bezit is. 

Een IT asset is elke informatie, software of hardware die eigendom is van het bedrijf en die wordt gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering. De belangrijkste fasen in de levenscyclus van een IT-middel zijn planning, aanschaf, ingebruikname, gebruik, upgrade, buitengebruikstelling, vervreemding en berging. IT asset management moet voor elke fase effectieve procedures bevatten om het meest effectieve gebruik en onderhoud van assets gedurende de levenscyclus te bevorderen en te zorgen voor de juiste upgrading, vervanging en verwijdering ervan.

Een aantal primaire voordelen van effectief beheer van de levenscyclus van IT assets zijn:

  • Betere kennis van de vereisten voor een geplande asset aankoop.
  • Beter geïnformeerde aankoopbeslissingen.
  • Tijdige vervanging van verbruiksartikelen en middelen.
  • Een completer beeld van de total cost of ownership (TCO).

De voordelen van een goed beheerde IT asset life-cycle strekken zich ook buiten het bedrijf uit. Donaties aan liefdadigheidsinstellingen en het weggeven van apparatuur zijn minder kostbaar dan het betalen van milieuheffingen voor het op de juiste manier verwijderen van milieugevoelige materialen als e-afval. Donaties komen de gemeenschap ten goede, terwijl ze bijdragen aan de duurzaamheid van het bedrijf en alle drie de componenten van de drievoudige bottom line raken.