ISO 22330

ISO 22330 is een verzameling standaardrichtlijnen voor het beheer van de persoonlijke kant van bedrijfscontinuïteit/rampenherstel (BC/DR) in reactie op gebeurtenissen die schadelijk kunnen zijn voor de veiligheid en productiviteit van werknemers. De normpublicatie is een creatie van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, die de ISO 22330-richtlijnen in juni 2018 publiceerde.

Deze verzameling richtlijnen probeert het menselijke aspect aan te pakken van het beheer van crisis- en stressvolle situaties die van invloed zijn op BC/DR. De normen zijn gemaakt om paraatheid en structuur te creëren om te kunnen reageren op gebeurtenissen die anders de productiviteit van het personeel zouden kunnen beïnvloeden en daarmee de BC/DR-capaciteiten en duurzaamheid van de organisatie als geheel.

Richtlijnen en fasen voor ISO 22330

De richtlijnen zijn onderverdeeld in fasen in relatie tot het optreden van verstorende gebeurtenissen. Deze fasen omvatten:

  • Voorbereiding op een gebeurtenis - omvat de voorspelling, bewustwording en analyse van eisen, leren en ontwikkeling.
  • Respons - omvat het omgaan met de onmiddellijke gevolgen van een crisis, die vaak wordt voorbereid door middel van crisissimulaties, BC/DR-planning en trainingsoefeningen.
  • Recovery - bestaat uit het managen van mensen en het assisteren bij de crisisrespons, inclusief het aanpakken van verwondingen of trauma's.
  • Restoration - omvat de wederopbouw na de crisis en het implementeren van voortdurende ondersteuning voor werknemers met blijvend letsel, inclusief het aanbieden van counseling voor problematische trauma's.

De waarde van paraatheid is meestal niet duidelijk tot na een crisis. Terwijl de traditionele inspanningen voor BC en DR gericht waren op faciliteiten en processen, hebben organisaties uit gedeelde geschiedenissen geleerd dat dit slechts een deel van de mogelijke problemen aanpakt. De ISO 22330-richtlijnen bevestigen dat mensen de grootste troef zijn voor een bedrijf en ondersteunen hun veiligheid en welzijn als integrale aspecten van bedrijfscontinuïteit en noodherstel.