Interrupt

Een interrupt is een signaal van een apparaat dat op een computer is aangesloten of van een programma in de computer dat het besturingssysteem vraagt om te stoppen en uit te zoeken wat het nu moet doen. Bijna alle personal (of grotere) computers zijn tegenwoordig interrupt-gestuurd - dat wil zeggen, ze starten de lijst van computer instructies in een programma (misschien een applicatie zoals een tekstverwerker) en blijven de instructies uitvoeren totdat ofwel (A) ze niet verder kunnen of (B) een interrupt signaal wordt gedetecteerd. Nadat het interrupt-signaal is gesignaleerd, hervat de computer de uitvoering van het huidige programma of begint een ander programma uit te voeren.

Basically, a single computer can perform only one computer instruction at a time. Maar omdat hij kan worden onderbroken, kan hij om beurten bepalen welke programma's of reeksen instructies hij uitvoert. Dit staat bekend als multitasking. Het stelt de gebruiker in staat een aantal verschillende dingen tegelijk te doen. De computer beheert gewoon om de beurt de programma's die de gebruiker start. Natuurlijk werkt de computer met een zodanige snelheid dat het lijkt alsof alle taken van de gebruiker tegelijkertijd worden uitgevoerd. (Het besturingssysteem van de computer is goed in het gebruiken van kleine pauzes in de operaties en denktijd van de gebruiker om aan andere programma's te werken.)

Een besturingssysteem heeft meestal een code die een interrupt handler wordt genoemd. De interrupt handler geeft prioriteit aan de interrupts en slaat ze op in een wachtrij als er meer dan één wacht om afgehandeld te worden. Het besturingssysteem heeft nog een programmaatje, soms scheduler genoemd, dat uitzoekt aan welk programma de controle moet worden gegeven.

In het algemeen zijn er hardware interrupts en software interrupts. Een hardware interrupt treedt bijvoorbeeld op wanneer een I/O operatie is voltooid, zoals het inlezen van gegevens in de computer vanaf een tape drive. Een software-interrupt treedt op wanneer een toepassingsprogramma wordt beëindigd of om bepaalde diensten van het besturingssysteem verzoekt. In een personal computer heeft een hardware interrupt request (IRQ) een waarde die het met een bepaald apparaat associeert.