Internet2

Internet2 is een samenwerking tussen meer dan 100 universiteiten in de VS om netwerken en geavanceerde toepassingen voor leren en onderzoek te ontwikkelen. Aangezien voor veel onderwijs, leren en onderzoek in samenwerkingsverband real-time multimedia en interconnectie met hoge bandbreedte nodig kunnen zijn, is een belangrijk aspect van Internet2 het toevoegen van voldoende netwerkinfrastructuur om dergelijke toepassingen te ondersteunen. Maar Internet2 is ook van plan nieuwe manieren te onderzoeken en te ontwikkelen om het internet en de Internet2-infrastructuur voor zijn onderwijsdoeleinden te gebruiken. Hoewel Internet2 niet wordt gezien als een toekomstige vervanging van het internet, hopen de organisatoren hun ontwikkelingen te delen met andere netwerken, waaronder het internet. Internet2 zal de zeer snelle Backbone Network Service (vBNS) van de National Science Foundation omvatten en verder ontwikkelen, die momenteel onderzoekssupercomputercentra in de VS met elkaar verbindt. De betrokken instellingen zijn van plan het bestaande internet te blijven gebruiken voor "gewone" diensten zoals e-mail, persoonlijke webtoegang en nieuwsgroepen.

Internet2-medewerkers zijn van plan Quality-of-Service (QoS) tools te gebruiken, zodat deelnemers bandbreedte kunnen reserveren en gebruiken voor speciale evenementen of in bepaalde tijdsperioden. Hieronder volgen enkele mogelijkheden die Internet2 voor ogen heeft:

Gedistribueerde leermodules: Conceptueel kunnen docenten en studenten in cyberspace materiaal uitwisselen waarbij studenten op een zelfgestuurde manier leren onder toezicht van een onderwijssysteem of docent. Internet2 voorziet hulpmiddelen die het gemakkelijk zouden maken om wat zij LearningWare noemen, te creëren met gebruikmaking van bestaande methodologieën. Internet2 kan ook helpen bij de realisatie van het Instructional Management System (IMS), een standaardproces voor het gebruik van internet bij het ontwikkelen en leveren van leerpakketten en het bijhouden van resultaten. Men kan het IMS zien als een meer gestructureerde manier om het potentieel aan leermateriaal op het World Wide Web te exploiteren.

Nieuwe manieren om informatie voor te stellen en op te vragen:In de toekomst zouden de huidige tekstgeoriënteerde modellen van informatiestructuur kunnen worden vervangen door interactieve beelden van informatiestructuur (vergelijk bijvoorbeeld een taxonomie of inhoudsopgave in tekstvorm met illustraties van onderling verbonden en te exploreren diervormen). Met de hoge-bandbreedteverbindingen van Internet2 zullen experimenten met dergelijke informatievisualisatie mogelijk zijn; nieuwe ideeën kunnen worden uitgeprobeerd. In omgevingen waar actuele informatie waardevol is, kan informatie op verzoek naar de gebruikers worden gepusht.

Virtuele omgeving delen:Dit wordt soms tele-immersie genoemd. Deelnemers aan teleconferenties zouden de perceptie kunnen delen dat iedereen zich op dezelfde fysieke plaats bevindt, eventueel met virtuele (maar enigszins reële) modellen van gedeelde werkobjecten, zoals architectonische modellen of multimedia storyboards. Je zou jezelf met anderen in een verafgelegen vergaderzaal kunnen zien, pratend en misschien objecten in de ruimte manipulerend.

Virtueel laboratorium:Een virtueel laboratorium zou wetenschappers op een aantal verschillende fysieke locaties, elk met unieke expertise, computermiddelen en/of gegevens, in staat stellen efficiënt samen te werken, niet alleen tijdens een vergadering maar op een doorlopende manier. In feite zou een dergelijk project de middelen uitbreiden en bundelen en tegelijkertijd een geordende communicatie en vooruitgang in de richting van gemeenschappelijke doelen bevorderen. Zo probeert een groep astronomen en computerwetenschappers van de supercomputercentra in de VS experimenten en kennis over de oorsprong van het heelal te delen. Gedeelde visualisaties van alternatieve mogelijkheden zouden wellicht aanvullende of verfijnde alternatieven kunnen suggereren. Virtuele laboratoria worden ook overwogen voor het ontwerpen en vervaardigen van complexe systemen zoals vliegtuigen en voor het bestuderen en voorspellen van weerpatronen.