Internet Crime Complaint Center (IC3)

Het Internet Crime Complaint Center (IC3) is een website en biedt gebruikers een gestandaardiseerd mechanisme en interface om vermeende cybercriminaliteit of andere illegale activiteiten die het internet faciliteert te melden. Slachtoffers kunnen namens zichzelf aangifte doen, en mensen kunnen ook namens andere personen aangifte doen.

 De IC3-website biedt interfaces voor het melden van internetcriminaliteit bij IC3, het melden van terrorisme of terrorismedreigingen bij de FBI en het melden van kindgerelateerde criminaliteit bij het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Naast klachtenformulieren bevat de site een lijst met veelgestelde vragen (FAQ), informatie over lopende onderzoeken, tips voor misdaadpreventie en uitleg over misdrijven als identiteitsdiefstal, creditcardfraude en phishing.

Hier volgt het soort informatie dat op het klachtenformulier wordt gevraagd:

  • Contactgegevens van het slachtoffer.
  • Financiële informatie, zoals rekeninggegevens, ontvanger, rekening- en transactiegegevens (voor misdrijven waarbij sprake is van diefstal van geld).
  • Website, naam en contactgegevens van de persoon die het misdrijf zou hebben gepleegd, aangeduid als het "subject."
  • Details van het misdrijf.
  • Email headers.

Het IC3 is in 2000 opgericht door een taskforce waarin het  United States Federal Bureau of Investigation (FBI), het National White Collar Crime Center (NW3C) en het Bureau of Justice Assistance (BJA) zitting hebben. Oorspronkelijk heette de site het Internet Fraud Complaint Center (IFCC), maar in 2003 werd de naam veranderd om beter aan te geven dat internetcriminaliteit een breed terrein bestrijkt.