Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)

De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) is een agentschap van de Verenigde Naties (VN) met als doel het coördineren van telecommunicatie operaties en diensten over de hele wereld. Oorspronkelijk opgericht in 1865, als de International Telegraph Union, is de ITU de oudste nog bestaande internationale organisatie. Het hoofdkantoor van de ITU is gevestigd in Genève, Zwitserland.

De ITU bestaat uit drie sectoren:

  • Radiocommunicatie (ITU-R) -- zorgt voor een optimaal, eerlijk en rationeel gebruik van het radiofrequentiespectrum (RF)
  • Telecommunicatie Standaardisatie ( ITU-T ) -- formuleert aanbevelingen voor het standaardiseren van telecommunicatie wereldwijd
  • Telecommunicatie Ontwikkeling (ITU-D) -- helpt landen bij het ontwikkelen en onderhouden van interne communicatieoperaties

De ITU stelt regels en normen op die relevant zijn voor elektronische communicatie en omroeptechnologieën van allerlei aard, waaronder radio, televisie, satelliet , telefoon en Internet . De organisatie organiseert werkgroepen, studiegroepen en vergaderingen om huidige en toekomstige problemen aan te pakken en geschillen op te lossen. De ITU organiseert en houdt om de vier jaar een tentoonstelling en forum dat bekend staat als de Global TELECOM.

Een ander belangrijk aspect van het mandaat van de ITU is het helpen van opkomende landen bij het opzetten en ontwikkelen van hun eigen telecommunicatiesystemen. Hoewel de aanbevelingen van de ITU niet bindend zijn, houden de meeste landen zich eraan in het belang van de instandhouding van een doeltreffende internationale omgeving voor elektronische communicatie.