Internationale standaarden voor financiële verslaggeving (IFRS)

Internationale standaarden voor financiële verslaggeving (IFRS) zijn specifieke organisatorische en monetaire standaarden en raamwerken voor financiële verslaggeving die zijn aangenomen in 113 landen, waaronder India, Australië en de Europese Unie.

IFRS worden gecreëerd en gereguleerd door de IFRS Foundation, een onafhankelijke non-profitorganisatie. De doelstellingen van de stichting zijn het ontwikkelen en bevorderen van internationale standaarden om internationale communicatie te vergemakkelijken en financiële verslaggevingsprocessen wereldwijd te verbeteren.

De standaarden die door IFRS zijn vastgesteld, zorgen ervoor dat alle relevante en belangrijke informatie wordt opgenomen in een kwaliteitsjaarrekening. Een IFRS-jaarrekening moet begrijpelijk, betrouwbaar, vergelijkbaar, relevant en waarheidsgetrouw zijn, en tevens alle vereiste gegevens bevatten. Omdat de standaarden goed worden begrepen en vertrouwd door investeerders over de hele wereld, stelt IFRS landen in staat om op wereldschaal te concurreren.