Interlaced display

Een interlaced GIF is iets anders.

Een interlaced display is een kathodestraalbuis ( CRT ) display waarbij de lijnen afwisselend in twee in elkaar verweven rasterlijnen worden gescand.

In een CRT display zijn er enkele honderden horizontale lijnen in een frame (volledig scherm). Deze lijnen worden van links naar rechts en van boven naar beneden gescand. De vernieuwingsfrequentie (het aantal beelden dat per seconde wordt gescand) varieert, maar ligt gewoonlijk tussen 60 en 100 hertz. Vernieuwingsfrequenties van minder dan 60 Hz veroorzaken storende schermflikkeringen, die hoofdpijn en vermoeide ogen kunnen veroorzaken.

De meeste CRT-computermonitoren scannen bij de laagste resoluties (640 x 480 en 800 x 600 pixel s) elke regel om de beurt van boven naar beneden. Bij hogere resoluties, zoals 1024 x 768 of 1200 x 800, wordt het beeld echter soms interlaced gescand: eerst de oneven genummerde lijnen en dan de even genummerde lijnen. Hierdoor is een lagere verversingsfrequentie mogelijk zonder dat flikkering optreedt. Bij beeldschermen met tekst en vaste grafische afbeeldingen kan dit systeem goed werken. Bij geanimeerde afbeeldingen echter -- vooral bij afbeeldingen die snel bewegen of van vorm veranderen -- kan interlacing een fladderend effect geven dat minstens zo irritant is als schermflikkering.

Voor serieus geanimeerd-grafisch werk en videobewerking wordt een beeldscherm zonder interlacing aanbevolen. De verversingsfrequentie moet zo hoog zijn als het systeem toelaat, idealiter 70 Hz of meer.