Intelligente tekenherkenning (ICR)

Intelligente tekenherkenning (ICR) is de computervertaling van handmatig ingevoerde teksttekens in machineleesbare tekens. In de praktijk worden tekens ruw afgedrukt ingevoerd vanaf een I/O-apparaat, waarna het beeld van de vastgelegde gegevensinvoer wordt geanalyseerd en vertaald in de machineleesbare tekens. ICR is vergelijkbaar met optische tekenherkenning ( OCR ) en wordt soms in combinatie met OCR gebruikt bij de verwerking van formulieren.

Vóór de ICR- en OCR-technologie werd de verwerking van formulieren uitgevoerd door gegevensinvoerders die de gegevens van papieren formulieren lazen en vervolgens handmatig intoetsten in elektronische formulieren op een computer, die hetzelfde formaat hadden als de papieren formulieren. De gegevens op de papieren formulieren omvatten getypte of door de computer gegenereerde lettertypes, handgeschreven tekens, aankruisvakjes en hokjes, streepjescodes en handtekeningen. Tegenwoordig bestaat de verwerking van formulieren uit scanners, OCR- en ICR-technologie en software voor formulierverwerking die dit proces automatiseert en een fractie van de tijd in beslag neemt met een nauwkeurigheid van ongeveer 98%, dezelfde nauwkeurigheid die door data entry operators wordt bereikt.