Initialisme

Een initialisme is een afkorting gevormd uit de eerste letter -- de initiaal -- van elk van de woorden in een term. 

Initialismen zijn zeer gebruikelijk in de informatietechnologie. API (voor application-program interface), BCI (voor brain-computer interface) en CAE (voor computer-aided engineering) zijn slechts enkele van de vele voorbeelden.

De term initialism wordt vaak gebruikt als synoniem voor acroniem. Maar hoewel initialismen acroniemen kunnen zijn (en omgekeerd) zijn er sommige afkortingen die in de ene of de andere categorie thuishoren.  

Strict genomen kan een acroniem worden uitgesproken als een woord. Volgens die definitie is GUI (voor grafische gebruikersinterface), dat gewoonlijk wordt uitgesproken als gooey, zowel een acroniem als een initialisme, maar is GPU (voor grafische verwerkingseenheid) slechts een initialisme. 

Ook sommige acroniemen zijn gemaakt van de delen van meerdere woorden in plaats van initialen, waardoor ze niet als initialismen kunnen worden aangemerkt.

Hoewel sommige autoriteiten, waaronder Merriam-Webster, beweren dat de termen door elkaar kunnen worden gebruikt, staan anderen erop dat ze van elkaar worden onderscheiden.

Zie Penn en Teller's korte uitleg van het verschil tussen initialismen en acroniemen: