Informatiesilo

Een informatiesilo is een bedrijfsonderdeel of groep medewerkers binnen een organisatie die er niet in slaagt om vrij of effectief te communiceren met andere groepen, waaronder het management. Wanneer de cultuur van een organisatie medewerkers niet aanmoedigt om kennis te delen en samen te werken, kunnen informatiesilo's vrij snel groeien en verhinderen dat de organisatie op een wendbare manier reageert op veranderende marktomstandigheden.

Hoewel de termen informatiesilo en datasilo soms als synoniemen worden gebruikt, worden informatiesilo's meestal beschouwd als een cultureel probleem veroorzaakt door mensen die er niet in slagen informatie te delen, terwijl datasilo's het resultaat zijn van technologie die samenwerking belemmert. Het is belangrijk op te merken dat culturele informatie silo's vaak worden versterkt door technologie en bedrijfsprocessen die samenwerking niet ondersteunen.

In de gezondheidszorg, bijvoorbeeld, kunnen klinische, financiële en operationele gegevens worden opgeslagen en beheerd door verschillende bedrijfsafdelingen in verschillende gebouwen, elk met behulp van verschillende software en management tools. Omdat de verschillende datasystemen unieke validatieregels, formats en key identifiers kunnen hebben, kan het voor groepen erg moeilijk zijn om informatie uit te wisselen zelfs als ze weten dat het delen van informatie en het bieden van dezelfde uitgebreide kijk op patiëntgegevens aan alle betrokken partijen zal leiden tot betere zorg.

In softwareontwikkeling wordt het steeds belangrijker voor organisaties om de informatiesilo's te doorbreken die bestaan tussen de projectteams die verantwoordelijk zijn voor de verschillende ontwikkelingsfuncties. Nu cloud computing en software-defined networking (SDN) een aantal technische belemmeringen voor samenwerking hebben weggenomen, wordt verwacht dat de DevOps-beweging de informatiesilo's zal afbreken die zijn gebouwd door taakspecialisatie en de manier waarop software wordt gebouwd en beheerd fundamenteel zal veranderen.