Informatie radiator

Een informatie radiator, ook wel bekend als een Big Visible Chart (BVC), is een grote grafische weergave van projectinformatie die duidelijk in het zicht wordt gehouden binnen de gedeelde werkruimte van een agile ontwikkelteam.

De term is generiek in plaats van specifiek: informatie radiatoren kunnen de meeste soorten grafieken omvatten die in agile ontwikkeling worden gebruikt. Burn down charts, taakborden, planborden en storyboards behoren tot de mogelijkheden. Een informatieradiator wordt meestal met de hand getekend of afgedrukt, maar kan ook computergegenereerde grafieken en elektronische displays omvatten.

Het doel van informatieradiators is om het team gefocust te houden op wat echt hun aandacht nodig heeft en om transparantie te bevorderen.

Alistair introduceerde de term "informatie-radiator" in zijn boek uit 2001, Agile Software Development.  Martin Fowler zou de term "Big Visible Chart" hebben bedacht."

Zie een video over het gebruik van Big Visible Charts: