Informatie-overbelasting

Informatie-overbelasting is een toestand van overweldigd worden door de hoeveelheid gegevens die men voorgeschoteld krijgt voor zijn aandacht of verwerking. De term wordt niet alleen gebruikt voor situaties waarin te veel gegevens voor een bepaalde beslissing nodig zijn, maar ook voor de constante overvloed aan gegevens uit vele bronnen die kenmerkend is voor het moderne leven.

Informatie-overbelasting vermindert ons vermogen om effectief te functioneren, wat kan leiden tot slechte beslissingen in zowel werk als leven, evenals het onvermogen om beslissingen te nemen, wat ook wel analyseverlamming wordt genoemd. Wanneer de situatie aanhoudt, is burn-out een veel voorkomend gevolg.

Informatie-overbelasting is een van de belangrijkste gebieden die voor hervorming in aanmerking komen door de humane tech-beweging, die ernaar streeft technologie opnieuw af te stemmen op menselijke behoeften in plaats van menselijke kwetsbaarheden uit te buiten voor winst, zoals veel te vaak het geval is geweest.

Op individueel niveau en op de werkplek is het belangrijkste middel om informatie-overbelasting te voorkomen het opzettelijk beperken van onze blootstelling door selectief te zijn over de hoeveelheid gegevens die onze aandacht opeisen. Strategieën voor aandachtsbeheer, zoals het uitschakelen van meldingen en het beperken van de tijd achter de computer, kunnen zeer effectief zijn. Technologische oplossingen zijn onder meer het toepassen van calm technology principes op softwareontwerp en het overhevelen van informatieverwerking naar steeds capabelere AI-systemen.

De futurist Alvin Toffler schreef in 1970 over het potentieel van informatie-overbelasting en heeft wellicht de term bedacht. Toffler voorzag de exponentiële groei van het informatietijdperk en waarschuwde in Future Shock en andere werken voor de uitdagingen die dit voor de mens zou kunnen inhouden.

Zie ook: aandachtseconomie