Informatie-activum

Een informatie-activum is een geheel van kennis dat als één geheel wordt georganiseerd en beheerd.

Zoals elk ander bedrijfsactivum hebben de informatie-activa van een organisatie een financiële waarde. Die waarde van het bedrijfsmiddel stijgt in directe relatie tot het aantal mensen dat gebruik kan maken van de informatie.

Omdat informatie een korte levenscyclus kan hebben, heeft het de neiging om in de loop van de tijd af te schrijven, net als veel andere soorten bedrijfsmiddelen. De snelheid waarmee informatie haar waarde verliest, hangt af van het soort informatie dat het bedrijfsmiddel vertegenwoordigt en hoe nauwkeurig de informatie in de loop der tijd kan blijven. In sommige organisaties wordt informatie die niet kan worden gebruikt, als een verplichting beschouwd.

Een informatiemiddel kan volgens alle criteria worden ingedeeld, niet alleen volgens het relatieve belang of de gebruiksfrequentie. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden ingedeeld naar onderwerp, wanneer ze zijn gecreëerd, waar ze zijn gecreëerd of welk personeel of welke afdelingen ze het meest gebruiken. Een dataclassificatiesysteem kan worden geïmplementeerd om de informatie-assets van de organisatie gemakkelijk vindbaar, deelbaar en onderhoudbaar te maken.

Zie ook: IT asset, ghost asset, digital asset management, enterprise asset management, asset liability management