Infographics

Een infographic (informatiegrafiek) is een weergave van informatie in een grafisch formaat, ontworpen om de gegevens in één oogopslag gemakkelijk begrijpelijk te maken. Mensen gebruiken infographics om snel een boodschap over te brengen, om de presentatie van grote hoeveelheden gegevens te vereenvoudigen, om gegevenspatronen en -relaties te zien, en om veranderingen in variabelen in de tijd te volgen. 

Infographics zijn er in overvloed in bijna elke openbare omgeving -- verkeersborden, metrokaarten, tag clouds, muziekpartituren en weerkaarten zijn slechts enkele voorbeelden, onder een enorm aantal mogelijkheden. 

In de onderneming worden infographics gebruikt door alle managementniveaus voor high-level overzichten van gegevens. Infographics omvatten staafdiagrammen, taartdiagrammen, histogrammen, lijndiagrammen, boomdiagrammen, mindmaps, Gantt-diagrammen en netwerkdiagrammen. Dergelijke tools zijn vaak onderdeel van business intelligence software. Naarmate de hoeveelheid gegevens die in de onderneming en daarbuiten wordt verzameld toeneemt, worden infographics steeds vaker gebruikt om mensen te helpen de informatie in die gegevens te begrijpen. 

Infographics dateren al van voor de schrift als middel om informatie te verspreiden -- grottekeningen zijn waarschijnlijk het vroegst bekende voorbeeld. Mensen maakten en gebruikten ook al kaarten voordat er geschreven taal bestond. 

Het proces van het maken van infographics wordt ook wel datavisualisatie genoemd.

 

Lees meer over infographics:

 > Wikipedia behandelt informatiegrafieken.

 > Smashing Magazine heeft een grote verscheidenheid aan infographics verzameld. 

 > Daily Infographic levert elke dag een nieuwe infographic.