Inductief redeneren

Inductief redeneren is een logisch proces waarin meerdere premissen, die allemaal waar worden verondersteld of meestal waar worden bevonden, worden gecombineerd om een specifieke conclusie te verkrijgen.

Inductief redeneren wordt vaak gebruikt in toepassingen die te maken hebben met voorspelling, prognose, of gedrag. Hier volgt een voorbeeld:

  • Iedere tornado die ik ooit in de Verenigde Staten heb gezien, draaide tegen de klok in, en ik heb er tientallen gezien.
  • We zien een tornado in de verte, en we zijn in de Verenigde Staten.
  • Ik concludeer dat de tornado die we nu zien tegen de klok in moet draaien.

Een meteoroloog zal je vertellen dat in de Verenigde Staten (die op het noordelijk halfrond liggen) de meeste tornado's tegen de klok in draaien, maar dat niet alle tornado's dat doen. Daarom is de conclusie waarschijnlijk waar, maar niet noodzakelijk waar. Inductief redeneren is, in tegenstelling tot deductief redeneren, niet logisch rigoureus. Imperfectie kan bestaan en onnauwkeurige conclusies kunnen voorkomen, hoe zeldzaam ook; bij deductief redeneren zijn de conclusies wiskundig zeker.

Inductief redeneren wordt soms verward met wiskundige inductie, een heel ander proces. Wiskundige inductie is een vorm van deductief redeneren, waarbij logische zekerheden worden "doorgehaald" om een algemene conclusie af te leiden over een oneindig aantal objecten of situaties.