Indirecte concurrentie

Indirecte concurrentie is het conflict tussen verkopers van wie de producten of diensten niet hetzelfde zijn, maar die wel aan dezelfde consumentenbehoefte zouden kunnen voldoen. 

De term staat in contrast met directe concurrentie, waarbij bedrijven producten of diensten verkopen die in wezen hetzelfde zijn. Aanbieders van cloudopslag zijn bijvoorbeeld directe concurrenten, net als fabrikanten van notebookcomputers. 

De laatste jaren is de verkoop van desktopcomputers echter gedaald omdat veel consumenten in plaats daarvan notebooks hebben gekocht. Verkopers van desktopcomputers en notebooks zijn indirecte concurrenten. 

In de jaren zestig schreef Theodore Levitt een zeer invloedrijk artikel met de titel "Marketing Myopia" voor de Harvard Business Review waarin hij aanraadde dat bedrijven een veel bredere kijk op de concurrentieomgeving moesten hebben. Leavitt stelde dat het centrale ordenende element van de markt de menselijke behoeften zijn en dat bedrijven zich op de bevrediging van die behoeften moeten richten. Producten en diensten zijn vergankelijk, maar menselijke behoeften zijn dat niet. Vanuit dat oogpunt is het onderscheid tussen directe en indirecte concurrentie onbelangrijk.