Indian Institute of Technology (IIT)

Het Indian Institute of Technology (IIT) is een groep onderwijsinstellingen in India die door de regering zijn opgericht om wetenschappers, ingenieurs en technologen van hoge kwaliteit op te leiden. 

Aangewezen als instituten van nationaal belang, werden de IIT's opgericht om de industriële ontwikkeling en productie te stimuleren door een elitepool van ingenieurstalent in het land te creëren.

Gestuurd door de IIT Act van 1961, zijn de IIT's autonome instituten met hun eigen raden van bestuur. IIT Kharagpur was het eerste instituut dat in 1951 werd opgericht, gevolgd door IIT Bombay in 1958, IIT Madras en IIT Kanpur in 1959, IIT Delhi in 1961, IIT Guwahati in 1994 en IIT Roorkee in 2001. In 2011 werd de IIT-wet gewijzigd om meer instituten aan de lijst toe te voegen.

Met ingang van het academisch jaar 2013 vindt toelating tot deze instituten plaats door middel van een gezamenlijk toelatingsexamen (IIT-JEE), dat in twee fasen wordt afgenomen - 'IIT-JEE Main' en 'IIT-JEE Advanced' - met kandidaten die in elke fase worden uitgefilterd.

Vele IIT's hebben, in samenwerking met externe entiteiten, starterscentra opgezet om het ondernemerschap in het land te stimuleren, waaronder:

  • 'Entrepreneurship Cell'  aan IIT Kharagpur
  • 'C-TIDES' en 'TeNeT' aan IIT Madras 
  • 'Society for Innovation and Entrepreneurship' aan IIT Bombay 
  • 'SIDBI Innovation and Incubation Center' ay IIT Kanpur 
  • 'Entrepreneurial Development Cell' aan IIT Guwahati, IIT Delhi en IIT Roorkee.