Indexregister

Een indexregister is een schakeling die in een computer instructie-wisselende codes ontvangt, opslaat en uitvoert. Deze schakeling wordt ook wel adresregister of modificatieregister genoemd.

Een register is een gegevensbewaarplaats in een computerprocessor. Een register kan een instructie bevatten, een opslagadres, of eender welk soort gegevens. Het effectieve adres van een entiteit in een computer met meerdere programma's bestaat uit het basis-, index- en relatieve adres, die alle zijn opgeslagen in het indexregister, en waarvan elk door het indexregister kan worden gewijzigd voordat er actie op de entiteit wordt ondernomen (bijvoorbeeld een instructie wordt uitgevoerd).

Een typische computer bevat meerdere indexregisters, soms meer dan een dozijn. Indexregisters werken veel sneller dan primaire opslag (hoofdgeheugen), hoewel een deel van de primaire opslag indien nodig aan het indexregister kan worden toegewezen. Het indexregister verbetert de prestaties van de computer door eenvoudige bewerkingen te versnellen.