Increment

Een increment is een kleine, niet gespecificeerde, niet nul verandering in de waarde van een grootheid. Het meest gebruikte symbool is de Griekse hoofdletter delta ( delta.jpg ). Het begrip wordt veel toegepast in de wiskundige analyse en de calculus.

Beschouw het geval van de grafiek van een functie y = f ( x ) in cartesische (rechthoekige) coƶrdinaten, zoals weergegeven in de figuur. De helling van deze kromme in een bepaald punt P is gedefinieerd als de limiet, naarmate delta.jpg x dichter bij nul komt, van m = delta.jpg y / delta.jpg x , mits de functie continu is (de kromme is niet "gebroken"). De waarde delta.jpg y / delta.jpg x hangt af van de definitie van twee punten in de buurt van P . In de illustratie is een van de punten P zelf, gedefinieerd als ( x p , y p ), en het andere is Q = ( x q , y q ), dat in de buurt van P ligt. De incrementen hier zijn delta.jpg y = y q - y p en delta.jpg x = x q - x p . Naarmate punt Q punt P nadert , naderen deze beide toenames nul, en de verhouding van de toenames delta.jpg y / delta.jpg x nadert de helling van de kromme in punt P .

incr.gif

De term toename wordt in de natuurkunde en techniek soms gebruikt om een kleine verandering in een parameter zoals temperatuur, elektrische stroom, intensiteit van zichtbaar licht of tijd aan te geven.

Zie ook Wiskundige symbolen .