Incident

Een incident, in de context van informatietechnologie, is een gebeurtenis die geen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering en die operationele processen verstoort.

Een incident kan betrekking hebben op het falen van een functie of dienst die had moeten worden geleverd of op een ander type van storingen in de bedrijfsvoering. Beveiligingsincidenten zijn gebeurtenissen die erop wijzen dat de systemen of gegevens van een organisatie mogelijk zijn gecompromitteerd.

In deze context kan een gebeurtenis elke gebeurtenis zijn die van belang is voor systeemhardware of -software, inclusief gebeurtenissen die deel uitmaken van de normale bedrijfsvoering. Incidenten omvatten kleine verstoringen, zoals het opraken van schijfruimte op een desktop machine, maar ook grote verstoringen, zoals data-inbreuken met de blootstelling van gevoelige informatie.

Als een element van IT Service Management (ITSM), omvat incident management het terugbrengen van een verstoorde dienst naar normaal zo snel mogelijk na een incident, op een manier die de negatieve impact op het bedrijf minimaliseert.Daartoe begint het proces met het identificeren van incidenten die ernstig genoeg zijn om reden tot bezorgdheid te zijn en vervolgens het categoriseren van die incidenten op basis van de bron van het probleem, de ernst, de getroffen middelen, de rollen van het getroffen personeel en de methode van oplossing.

Bekijk een korte video over ITIL-incidentbeheeractiviteiten: