Immateriële activa

Intangible assets zijn die activa die geen fysieke aanwezigheid hebben. In het bedrijfsleven omvatten immateriële activa zaken als intellectuele eigendom (IP) en merkherkenning.

In principe zouden immateriële activa op de balans van een onderneming moeten worden opgenomen omdat ze als bedrijfsactiva kunnen worden geclassificeerd. In werkelijkheid schrijven de boekhoudnormen in veel landen voor dat ondernemingen alleen immateriële activa mogen opnemen die zijn verworven. Dit betekent dat een bedrijf alleen immateriële activa kan opvoeren die zijn gekocht of ontvangen als onderdeel van een overname van een ander bedrijf. In sommige landen zijn de kosten die gepaard gaan met de oprichting, instandhouding en bescherming van immateriële activa fiscaal aftrekbaar.

Intangible assets die deel uitmaken van de waardering van een onderneming spelen vaak een belangrijke rol bij de toekomstige winstgevendheid. For example, the copyrights, trademarks and patents a company owns are generally associated with ensuring the protection of planned products and services that the company expects to profit from in the future.