IMAP-migratie (Internet Message Access Protocol-migratie)

IMAP-migratie (Internet Message Access Protocol-migratie) is een manier om e-mailservices van bestaande niet-Exchange-e-mailservers te verplaatsen naar latere versies van Microsoft Exchange Server, Exchange Online of Office 365.

Administrators beginnen IMAP-migraties met behulp van het Exchange Administration Center of de Exchange Management Shell, waarmee de inhoud van gebruikerspostvakken kan worden gemigreerd van een IMAP-systeem naar nieuwe Exchange-postvakken.

Een IMAP-migratieproces varieert afhankelijk van welk product wordt gebruikt - aangezien er niet één enkele IMAP-server is - maar het algemene proces voor IMAP-migraties naar een cloud-gebaseerde e-mailservice begint met het verkrijgen van de volledige naam van de IMAP-e-mailserver door de Exchange-beheerder. Vervolgens gebruikt de beheerder een programma als Excel om een CSV-bestand te maken met de gegevens van elk e-mailaccount dat moet worden gemigreerd, hoewel de opmaak varieert afhankelijk van het IMAP-systeem. Vervolgens maakt de beheerder een verbinding tussen de bron-e-mailserver en het doelsysteem.

Als de IMAP-migratie is voltooid, kan de beheerder e-mailberichten direct naar de nieuwe server doorsturen, en vervolgens de migratiebatch verwijderen om de synchronisatie te stoppen. Op dit punt is het nieuwe e-mailsysteem operationeel en kan de beheerder de oude e-mailserver stoppen.

Een IMAP-migratie duurt enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van het aantal postvakken, de omvang van de batch en de hoeveelheid inhoud in elk postvak.

E-mailberichten groter dan 35 megabyte kunnen niet worden gemigreerd, en slechts maximaal 500.000 items per postvak kunnen worden overgezet.

Om een IMAP-migratie sneller te laten verlopen, kan de beheerder de verbindingslimieten naar de IMAP-server verhogen en kunnen gebruikers oude e-mailcontent verwijderen voordat de migratie plaatsvindt. De beheerder kan de IMAP-migratie ook organiseren met kleine, gerichte batches van mailboxen.

Een gefaseerde (gedeeltelijke) migratie is aan te raden wanneer de migratie een groter aantal mailboxen betreft, of het proces incrementeel moet worden uitgevoerd met kleinere mailboxgroepen. Latere versies van Exchange-e-mailservers moeten gebruikmaken van cutover-migratie. Dit type migratie is beperkt tot Exchange-implementaties van 1.000 mailboxen, of gebruik hybride implementaties, waarbij lokale en online implementaties naast elkaar kunnen bestaan totdat beheerders migraties kunnen organiseren.