Image spam

Image spam is junk e-mail die tekst vervangt door afbeeldingen als een manier om spamfilters om de tuin te leiden. Het verzenden van afbeeldingen werkt door het insluiten van code in een HTML-bericht dat linkt naar een afbeeldingsbestand op het web. Image spam legt een groter beslag op de netwerkbronnen dan tekstspam omdat beeldbestanden groter zijn dan ASCII-tekenreeksen. Grotere bestanden vergen meer bandbreedte en veroorzaken bijgevolg een grotere verslechtering van de overdrachtssnelheid.