IFRS (International Financial Reporting Standards)

International Financial Reporting Standards (IFRS) is een set van boekhoudkundige standaarden ontwikkeld door een onafhankelijke, not-for-profit organisatie genaamd de International Accounting Standards Board (IASB).

Het doel van IFRS is om een wereldwijd raamwerk te bieden voor hoe publieke bedrijven hun financiële verklaringen opstellen en bekendmaken. IFRS biedt algemene richtlijnen voor het opstellen van jaarrekeningen, in plaats van regels voor sectorspecifieke verslaglegging.

Een internationale standaard is vooral belangrijk voor grote ondernemingen met dochterondernemingen in verschillende landen. De goedkeuring van één enkele reeks wereldwijde standaarden zal de boekhoudprocedures vereenvoudigen doordat een onderneming in staat wordt gesteld overal dezelfde verslagleggingstaal te gebruiken. Eén standaard biedt beleggers en accountants ook een samenhangend beeld van de financiën.

Op dit moment zijn er meer dan 100 landen die IFRS toestaan of voorschrijven voor beursgenoteerde ondernemingen, en de verwachting is dat in 2015 nog meer landen op IFRS zullen overstappen. Voorstanders van IFRS als internationale standaard stellen dat de kosten van de invoering van IFRS kunnen worden gecompenseerd door de mogelijkheid dat de naleving ervan de kredietwaardigheid verbetert.

IFRS wordt soms verward met IAS (International Accounting Standards), wat oudere standaarden zijn die door IFRS zijn vervangen.

Zie ook:Financial Industry Regulatory Authority, algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (GAAP), Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), validatie van naleving