IDL (interface definition language)

1) IDL (interface definition language) is een algemene term voor een taal die een programma of object geschreven in een bepaalde taal laat communiceren met een ander programma geschreven in een onbekende taal. In gedistribueerde object technologie is het belangrijk dat nieuwe objecten naar elke platform omgeving kunnen worden gestuurd en ontdekken hoe ze in die omgeving kunnen draaien. Een Object Request Broker ( ORB ) is een voorbeeld van een programma dat een interface definitie taal zou gebruiken om te "makelen" in de communicatie tussen een object programma en een ander.

Een interface definitie taal werkt door te eisen dat de interfaces van een programma worden beschreven in een stub of een kleine uitbreiding van het programma dat erin is gecompileerd. De stubs in elk programma worden door een brokerprogramma gebruikt om hen in staat te stellen met elkaar te communiceren.

2) IDL (Interactive Data Language) is een taal voor het maken van visualisaties op basis van wetenschappelijke of andere gegevens.

3) IDL (interactive distance learning) is een algemene term voor leren dat plaatsvindt via telecommunicatie op afstand en dat studenten in staat stelt op afstand deel te nemen. Televisie wordt al vele jaren gebruikt voor niet-interactief afstandsonderwijs. Teleconferentielessen worden steeds gebruikelijker wanneer een grotere bandbreedte en technologieën als ISDN en satellietcommunicatie dit mogelijk maken. Het World Wide Web, met of zonder multimedia, biedt nieuwe mogelijkheden.