Holografische telepresence

Holografische telepresence is een zich ontwikkelende technologie voor full-motion, driedimensionale (3D) videoconferenties.

Holografische telepresence-systemen kunnen realistische, full-motion, real-time 3D-beelden van verafgelegen mensen en objecten in een ruimte projecteren, samen met real-time audiocommunicatie, met een niveau van realisme dat fysieke aanwezigheid evenaart. Beelden van mensen op afstand en omringende objecten worden opgevangen, gecomprimeerd, via een breedbandnetwerk verzonden, gedecomprimeerd en ten slotte geprojecteerd met behulp van laserstralen op vrijwel dezelfde manier als een conventioneel hologram wordt geproduceerd.

Holografische telepresence heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in veel verschillende vormen van communicatie. In de telegeneeskunde, bijvoorbeeld, kan telepresence medische beroepsbeoefenaren in staat stellen collega's duizenden kilometers verderop in real time met raad en daad bij te staan. De technologie kan ook de noodzaak van reizen voor zakelijke bijeenkomsten verminderen en onderwijs op afstand vergemakkelijken. Other potential applications include enhanced movies and television programming, advertising, gaming, 3D mapping, aerospace navigation, robot control, and various other forms of simulation.

See a video demonstration of Cisco's TelePresence system:

 

Continue reading about holographic telepresence:

Engineers at the University of Arizona conduct research in holographic telepresence.

Distressed Volatility discusses the future of holographic telepresence.

Digital Video Enterprises has developed a telepresence system that beams holographic human images into the middle of a room.