Hoeveelheid stof (materiële hoeveelheid)

De hoeveelheid stof, ook wel materiële hoeveelheid genoemd, is een dimensieloze uitdrukking van het aantal deeltjes in een monster. De deeltjes zijn meestal atoom s, maar het kunnen protonen, neutronen, elektron s, of meer fundamentele deeltjes zoals quarks zijn. De hoeveelheid stof kan ook worden uitgedrukt in termen van samengestelde deeltjes zoals moleculen.

De standaardeenheid van materiaalkwantiteit in het Internationaal Stelsel ( SI ) is de mol . Deze eenheid is gebaseerd op de massa van 0,012 kilogram (kg), of 12 gram (g), van koolstof 12 (C-12), waarvan de kern zes protonen en zes neutronen bevat. Eén mol is gelijk aan ongeveer 6,022169 x 10 23 , en wordt ook wel de Avogadro-constante genoemd.

Zie ook atoom , massa , mol , en Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).