Hoekversnelling (rotatieversnelling)

Angulaire versnelling, ook wel rotatieversnelling genoemd, is een kwantitatieve uitdrukking van de verandering in hoeksnelheid die een ronddraaiend voorwerp per tijdseenheid ondergaat. Het is een vectorgrootheid, bestaande uit een magnitudecomponent en een van de twee gedefinieerde richtingen of zintuigen.

De magnitude, of lengte, van de hoekversnellingsvector is recht evenredig met de snelheid van verandering van hoeksnelheid, en wordt gemeten in radialen s per seconde in het kwadraat (rad/s 2 of rad - s -2 ). Als alternatief kan de grootte van de hoekversnelling worden uitgedrukt in graden per seconde in het kwadraat (deg/s 2 of deg - s -2 ). De richting van de hoekversnellingsvector staat loodrecht op het vlak waarin de draaiing plaatsvindt. Indien de toename van de hoeksnelheid met de wijzers van de klok mee lijkt te zijn ten opzichte van een waarnemer, dan wijst de hoekversnellingsvector weg van de waarnemer. Als de toename van de hoeksnelheid tegen de klok in lijkt te zijn, dan wijst de hoekversnellingsvector in de richting van de waarnemer.

De hoekversnellingsvector wijst niet noodzakelijkerwijs in dezelfde richting als de hoeksnelheidsvector. Beschouw een auto die met toenemende snelheid over een snelweg voortrolt. De hoekversnellingsvectoren voor alle vier de banden wijzen naar links langs de lijnen die de wielassen bevatten. Als de auto stopt met versnellen en een constante snelheid aanhoudt, verdwijnen de hoekversnellingsvectoren. Als de auto afremt bij het vooruit rijden, keren de vectoren hun richtingen om en wijzen naar rechts langs de lijnen met de wielassen. Als de auto achteruit rijdt en de snelheid achteruit toeneemt, wijzen de vectoren van de hoekversnelling naar rechts langs de lijnen met de assen. Als de achterwaartse snelheid constant is, verdwijnen de hoekversnellingsvectoren; als de achterwaartse snelheid afneemt, wijzen de hoekversnellingsvectoren naar links langs de lijnen met de wielassen.

Zie ook versnelling , radiaal per seconde in het kwadraat , en graad per seconde in het kwadraat .