Hoeksymbool

Het hoeksymbool is een wiskundig symbool dat voor teken s wordt geplaatst, meestal cursieve hoofdletters die ruimtelijke punten voorstellen, om een geometrische hoek te beschrijven die wordt gevormd door het snijpunt van twee lijnen, lijnstukken, of stralen. Het symbool ziet eruit als een scheve, hoofdletter, schreefloze letter L ( angl-sym.gif).

De illustratie toont een voorbeeld van het gebruik van het hoeksymbool (samen met enkele andere wiskundige symbolen) in een geometrisch scenario. De uitspraak onderaan betekent: "Lijnen L en M zijn evenwijdig als en slechts als hoek ABC congruent is met hoek DEF."

angle.gif

Wanneer twee hoeken congruent zijn, hebben ze gelijke afmetingen, zodat soms een gelijkteken (=) wordt gebruikt in plaats van het congruentiesymbool. Thus we can say that in this example, angl-sym.gif ABC = angl-sym.gif DEF .

Also see the Table of Mathematical Symbols .