Hoeksnelheid (rotatiesnelheid)

Hoeksnelheid, ook wel rotatiesnelheid genoemd, is een kwantitatieve uitdrukking van de hoeveelheid rotatie die een ronddraaiend voorwerp per tijdseenheid ondergaat. Het is een vectorgrootheid, bestaande uit een hoeksnelheidscomponent en een van de twee gedefinieerde richtingen of zintuigen.

De grootte, of lengte, van de hoeksnelheidsvector is recht evenredig met de hoeksnelheid, en wordt gemeten in dezelfde eenheden als de hoeksnelheid (radialen per seconde, graden per seconde, omwentelingen per seconde, of omwentelingen per minuut). De richting van de hoeksnelheidsvector staat loodrecht op het vlak waarin de draaiing plaatsvindt. Als de draaiing met de wijzers van de klok mee lijkt ten opzichte van een waarnemer, dan wijst de hoeksnelheidsvector weg van de waarnemer. Als de draaiing tegen de klok in lijkt te zijn, dan wijst de hoeksnelheidsvector in de richting van de waarnemer.

Bedenk een auto die voorwaarts over een snelweg rolt. De vectoren van de hoeksnelheid van alle vier banden wijzen naar links langs de lijnen die de wielassen bevatten. Als de auto sneller rijdt, worden de vectoren langer. Als de auto langzamer gaat rijden, worden de vectoren korter. Als de auto stopt, wordt de vectorlengte nul. Als de auto in zijn achteruit wordt gezet, keren de vectoren hun richtingen om, en wijzen naar rechts langs de lijnen die de wielassen bevatten.

Vergelijk hoeksnelheid. Zie ook snelheid, snelheid, radiaal per seconde, en graad per seconde.