Hoekgraad (deg of °)

De hoekgraad (gesymboliseerd deg of °) is een eenheid van vlakke hoekmaat gebruikt in sommige ingenieurstoepassingen, en door de meeste leken. Er zijn 360 hoekgraden in een volledige cirkel. Eén hoekgraad komt dus overeen met ongeveer 0,00277778 van een cirkel.

De meningen lopen uiteen over de reden waarom 360 is gekozen als het aantal hoekgraden waaruit een cirkel is opgebouwd. Eén theorie is gebaseerd op het feit dat 360 ongeveer het aantal dagen in een kalenderjaar is, een redelijk rond getal is, en in helften, kwarten en achtsten kan worden verdeeld en toch hele getallen oplevert. Een halve cirkel is 180°, 1/4 van een cirkel is 90°, en 1/8 van een cirkel is 45°. De aarde beweegt elke 24 uur per dag ongeveer 1° in haar baan om de zon.

In de wiskunde, theoretische wetenschappen en formele techniek wordt de radiaal (rad) geprefereerd als eenheid van vlakke hoekmeting. Een radiaal, die de hoekeenheid is in het Internationaal Stelsel ( SI ), komt overeen met ongeveer 57,296°.

Zie ook de Tabel van fysische eenheden .