Hiërarchisch menu

Een hiërarchisch menu is een meerlagige rangschikking van opties, georganiseerd om gebruikers in staat te stellen gemakkelijker informatie, hulpmiddelen of functies te vinden dan in een ongestructureerde presentatie.

Een hiërarchie is een organisatiestructuur waarin items worden gerangschikt op basis van niveaus van belangrijkheid of specificiteit. De meeste menu's die in computerapplicaties worden gebruikt, zijn hiërarchisch. De items op het hoogste niveau zijn het meest algemeen en de items op de lagere niveaus worden steeds specifieker. 

In Internet Explorer, bijvoorbeeld, zijn de menu-opties op het hoogste niveau: Bestand, Bewerken, Beeld, Favorieten, Extra. Onder Extra, Internet-opties zijn een tweede niveau. Onder Internet-opties, verschijnt een derde niveau van selecties in een tabbladindeling.

Onze onderwerpen worden ook gepresenteerd in een hiërarchisch menu. Op de hoofdpagina met onderwerpen kan de lezer klikken op het algemene onderwerp van het onderwerp dat hem interesseert, zoals Beveiliging of Informatica, om bij meer specifieke onderwerpen te komen, zoals Malware of Robotica.

Enkele hiërarchische menu's kunnen worden verkend door met de muis over de opties op het hoogste niveau te gaan om aanklikbare submenu's te zien.