Het Kool-Aid punt

Het Kool-Aid punt is een drempel van roem of succes die, wanneer bereikt, een negatieve tegenreactie zal veroorzaken enkel en alleen omdat de persoon in kwestie beroemd of succesvol is. Het fenomeen kan ook worden waargenomen als reactie op merken en organisaties. 

In het geval van individuele doelwitten wordt de tegenreactie meestal ingegeven door onzekerheid, onvolwassenheid en afgunst, en niet zozeer door inhoudelijke kritiek op het doelwit. Aangezien de ernst van deze eigenschappen per persoon verschilt, kan het Kool-Aid-punt worden bereikt als reactie op verschillende niveaus van bekendheid.

Online, en met name op social media, leidt het bereiken van het Kool-Aid-punt vaak tot troll-aanvallen. De schrijfster Kathy Sierra merkte het toen ze bekend genoeg werd om dit effect teweeg te brengen en bedacht de term Kool-Aid-punt om ernaar te verwijzen. Haar eerste treiteraar maakte bezwaar tegen de aandacht die ze kreeg omdat haar werk dat volgens hem niet rechtvaardigde.

Sierra legde in een blogpost uit: "de meest luidruchtige trollen en 'haat' voor een merk komen HARD aan zodra een kritische massa van merkfans/gebruikers wordt verondersteld de Kool-Aid te hebben 'gedronken'. Met andere woorden, de haat betrof niet zozeer het product/merk, maar dat andere mensen erin trapten."

Het woord "Kool-Aid" is in deze context een verwijzing naar de Jonestown Massacre van 1978, waarbij 913 van de 1100 volgelingen van sekteleider Jim Jones op zijn aandringen vrijwillig een vergiftigde frisdrank innamen (niet, naar later bleek, Kool-Aid, maar een vergelijkbare drank genaamd Flavor-Aid). De uitdrukking "dronk de Kool-Aid" wordt vaak gebruikt om diegenen te beschrijven die zich aan iets hebben toegewijd zonder enige mate van kritisch denken toe te passen.